Entrevista amb Carles Gil, tècnic mig de de Parcs, Jardins i Espais Públics de Lloret de Mar

En Carles Gil és Tècnic mig de Parc, Jardins i Espais Verds de l’Ajuntament de Lloret de Mar. Hi va entrar fa set anys amb l’objectiu de vetllar per la conservació i la millora continuada del verd urbà. Amb ganes de fer un pas endavant en tot allò relacionat amb la naturalesa i el medi ambient, en Carles Gil, creu que “el més important és gaudir de l’entorn natural” i assegura que “això ens portarà a conèixer i a estimar més tot allò que ens envolta, que no deixen de ser éssers vius”.

Com descriuries la teva feina?

consisteix en vetllar per la conservació i la millora continuada de l’espai verd públic

Quines són les prioritats, en matèria d’espais verds, en el teu municipi?

En els darrers anys l’Ajuntament de Lloret de Mar ha fet un esforç important en la creació, recuperació i manteniment de les zones verdes de la localitat. El fet de ser un municipi eminentment turístic comporta que l’estat i la conservació del verd sigui una de les principals prioritats, doncs vilatans i visitants usen de manera intensa els espais públics.

Les actuacions fetes han anat adreçades a mantenir el grau de satisfacció ciutadana i alhora crear una imatge de espai verd públic  identitària de Lloret de Mar, fent sortir els jardins de Santa Clotilde a l’exterior i intentat respectar els criteris de la jardineria sostenible, comportant una minimització de les despeses de manteniment de les mateixes. L’Ajuntament de Lloret de Mar va impulsant un important canvi en la tipologia del verd públic, adaptant-lo a criteris de jardineria sostenible, prioritzant l’ús d’espècies autòctones o ben adaptades que tenen pocs requeriments d’aportacions externes, com a part de l’adopció de  tècniques de baix manteniment.

Com a ciutadans, com podem contribuir a millorar el nostre entorn natural?

Sobretot hem de gaudir de l’entorn natural, això ens portarà a interessar-nos per ell, voler conèixer més i estimar-lo més

Quina seria la noticia que t’agradaria sentir en el futur en clau de sostenibilitat?

Un salt endavant de la civilització humana

Com creus que contribueix Viles Florides al creixement del verd a Catalunya?

És un estímul per als municipis, un agent que ens anima, ens esperona i ens posa en comú

Què milloraries de Viles Florides?  

Només cal continuar creixent i treballant amb il·lusió.

 

Segueix-nos! @Vilesflorides
Participa
Hola! Necessites fer-nos alguna pregunta?
No et tallis i escriu-nos :)
Contacte
Sending